Házirend

Kérjük kedves vendégeinket, hogy olvassák el a házirendet, és tartsák be. A Házirend a vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

 • A házirend súlyos megszegése a szállásszolgáltatás felmondását eredményezheti.
 • Csoportok elszállásolása alkalmával a szálláshely és berendezéseinek épségéért a csoport vezetője a felelős, ő felelős továbbá a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartásáért.
 • A szobák az érkezés napján 14 órától foglalhatók el, kérjük kedves vendégeinket, a szobákat elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek, ettől eltérő időpontok iránti igényt előzetesen jelezni, egyeztetni kell.
 • A vendégek érkezéskor szoba- és házkulcsot kapnak, amelyhez az online regisztráció elvégzése, a szállásdíj megfizetése szükséges. A megadott érkezési időpontban a szálláshely kezelője a helyszínen van. A kulcs(ok) elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft) számolunk fel. A kapott kulcsokat a bejelentkezéskor megbeszélt módon kell leadni. Igény esetén a szálláshely kezelője a helyszínen van, mely igényt előzetesen kérünk jelezni.
 • Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják.
 • Kérjük, megérkezéskor ellenőrizzék a szobák berendezésének állapotát és működését, és az esetlegesen észlelt hibákat az üzemeltető részére haladéktalanul jelezzék.
 • Bútorok, berendezések áthelyezése csak előzetes egyeztetés után végezhető. Távozáskor az eredeti állapotot köteles a csoport visszaállítani a bútorok és a tisztaság tekintetében is.
 • A szálláshelyen igény esetén vasaló, vasalódeszka, esernyő biztosított.
 • Kérjük, őrizzék meg a szálláshely épségét, rendeltetésszerűen használják a bútorokat, a szállás belső terében, és a külső téren található berendezésekkel együtt. A bútorokon és bútorokról ugrálni balesetveszélyes, ezért nem megengedett.
 • A szobákat az üzemeltető munkatársai takarítják, miután azokat elhagyták. 6 éjszakánál hosszabb tartózkodás esetén heti takarítás és heti törölközőcsere biztosított. Amennyiben tartózkodás során szükségük van takarításra, kérjük, azt legalább 4 órával előbb jelezzék.
 • A vendégházban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg. A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja. A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A vendégház teljes területén TILOS a dohányozás.
 • Kérjük, tartsák be a tűzvédelmi szabályokat, az épületben a nyílt láng használata (mécses, gyertya!) tilos. A vendégház tűzvédelmi szabályzata a szálláshely honlapján, illetve a helyszínen a földszinti adminisztrációs pultban nyomtatott változatban elérhető.
 • Háziállat nem, segítőállat külön egyeztetett esetben hozható.
 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl.: pénz, ékszer, elektronikai eszköz, mobiltelefon stb.) felelősséget nem vállalunk. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.
 • A vendégház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop anyag. Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.
 • Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 • A szálláshelyen a 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak.
 • A konyhában 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 • A konyhában található, nem más vendég tulajdonát képező élelmiszerek saját felelősségre szabadon fogyaszthatóak, kérjük pótolják a nem Önök által hozott, elfogyasztott készleteket.
 • A szálláshely területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. A kár megtérítéséről csoportos foglalás esetén a csoport vezetője gondoskodik.
 • Amennyiben egyszerre több külön csoport, család vagy egyéni vendég, használja a vendégházat, a közös helyiségek, eszközök használatának módjáról, beosztásáról kötelesek egymással a szállás elfoglalása utáni első adandó alkalommal egyeztetni, megállapodni. A szomszédok és a szálláshelyen lévők nyugalma érdekében a kertben 20:00 óra után, az épületben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.
 • A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.

 

Elérhetőségek:

Szálláshely neve: Szabó József Evangélikus Vendégház

Szálláshely címe: 2660 Balassagyarmat Luther u. 4.

Telefon, hibabejelentés: +36-20-475-5093

E-mail: info@luther4.eu

Honlap: www.luther4.eu

Üzemeltető neve: Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség

Üzemeltető címe: 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 36.

Adószám: 19927903-1-12

Telefon: 06-35/301-580

E-mail: evangelikusbgy@gmail.com

Foglalás